مجله سیمدخت

مد و لباس

مد و لباس چیزی است که خیلی از آدم ها به دنبال اخبارش هستند چون آگاهی از مد ها و لباس های جدید یکی از نیازهای اساسی انسان ها به شمار می رود. هرچقدر نوع پوشش شما جذاب تر باشد، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید و روابط اجتماعی شما بهبود پیدا می‌کند.

زیباترین زنان ایران

در این مقاله، به بررسی موضوع جذاب‌ترین زن ایران پرداخته خواهد شد. تاکید بر این نکته شده است که ارزیابی زیبایی یک فرد موضوعی نسبی و پویا است و نمی‌توان یکنواختی در این زمینه قائل ادامه مطلب